Founders

Marc Joshua & Gita de l’Isle zijn de founders en de apostolische / profetische leiders van ‘Heart to heart.’ Ze zijn 7 jaar getrouwd en hebben een zoon & een dochter; Ezra Jordan & Eden Bethany. In 2017 kregen zij de visie om een bediening te beginnen om kerken te planten. Ze begonnen met een gemeente in Almere. Hoewel zij eerst waren begonnen in een kerkgebouw, voelden zij zich in 2019 door de Heilige Geest geleid om via huiskerken door te gaan. Marc Joshua zag in een beeld velen huizen gevuld met de glorie van Jezus. Daar waar de Heilige Geest weer compleet de overhand krijgt in diensten. Op dit moment zijn de huiskerken doorgegroeid naar een huiskerk in Utrecht en Amsterdam.

We geloven dat mensen zo beter verbonden kunnen worden met Jezus en met elkaar. We geloven dat mensen zo eerder geactiveerd worden in de geestelijke gaven van de Heilige Geest en er effectievere discipelschap kan plaatsvinden op deze wijze. Vooral omdat elke huiskerk erop staat om te bedienen tot het hart van God met worship en de Presence te hosten, zien wij dat mensen worden getransformeerd in God’s Aanwezigheid. Bij elke ‘Presence Gathering’ vindt er ook veel activatie plaats. We zijn samen Kerk en iedereen participeert zoals beschreven wordt in 1 Korinthiers 14. We zijn allemaal familie in Christus en hebben God als onze Vader. Marc Joshua gelooft dat deze wijze van kerk een ‘nieuwe wijnzak’ is waar nieuwe wijn kan stromen. De visie van ‘Heart to heart’ is om iedereen te laten floreren in het Bruid zijn. Te groeien in Bruidelijke liefde en glorie voor de Bruidegom Jezus door een leven te leiden van ware intimiteit met Hem in de binnenkamer. Een hart to hart relatie. Om zo in deze laatste dagen een ‘spotless Bride’ te zijn in deze wereld en ons licht te schijnen als nooit te voren. Het apostolische en profetische is belangrijk en dat wordt ook door Marc Joshua en Gita in elke huiskerk geimplenteerd. De vijfvoudige bediening hoort tot uiting te komen, omdat alle vijf van deze mandaten Jezus toont.

We hebben 1 keer in de maand een grote ‘Presence Night’, waar elke huiskerk bij elkaar komt in een gebouw. Marc Joshua gelooft dat ‘Heart to heart’ zich internationaal zal uitbreiden en hij gelooft ook dat er een ‘Heart to heart Center’ zal komen, waar er een ‘Heart to heart School’, ‘Heart to heart TV studio’ en er veel events zullen worden georganiseerd. Een apostolische hub / trainingscenter. God heeft Marc Joshua ook toevertrouwd met een genezingsbediening, waar hij een goede rentmeester over wil zijn voor deze generatie. Daarom organiseert ‘Heart to heart’ ook ‘Miracle Fest’, een genezingsdienst 1 keer per maand, en soms ook in andere steden en landen, om de wereld te introduceren aan de God van wonderen. Wees welkom een keer aan te sluiten bij een ‘Presence Gathering’ of een andere event die wij als ‘Heart to heart’ organiseren.

Love & Shalom.

nl_NLNederlands