Over ons

Heart to heart Ministries
KvK: 69112940
RSIN: 855740982
Anubisstraat 212, 1363XJ ALMERE
Facebook: Heart2heartchurchinternational


Voorzitter: dhr. M. de l’Isle
Secretaris: mw. J. Voorhaar
Penningmeester: mw. G. de l’Isle

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

De stichting heeft als doel om mensen tot discipelen (leerlingen) van Jezus te maken. De stichting beoogt dan ook dit voorbeeld na te volgen door te vertellen over God liefde door huiskerken te stichten en hierdoor makkelijk en snel meer mensen te bereiken in vergelijking met een gewone kerkgenootschap.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het lokaal en globaal evangeliseren en discipelen (volgelingen) maken van Jezus Christus. Dit door het organiseren van de nodige media, outreaches, workshops, evenementen, onderwijs, boeken, campagnes en (inter)nationale reizen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missie en visie

‘Heart to Heart Church’ is een kerkgenootschap waarvan het liefhebben van je naasten een uitgangpunt is. Naast dat er grootschalige events worden georganiseerd vinden kerkdiensten kleinschalig plaats bij verschillende locaties thuis in Amsterdam, Almere en Utrecht. Op deze manier is het makkelijk om persoonlijk contact te maken. Na de dienst is het gebruikelijk om met elkaar te eten. Doordat het op kleine schaal is, is het makkelijk om in de naaste omgeving uit te reiken naar hulpbehoevenden.

De visie van de stichting is als volgt:

We’re going from heart to heart, city to city, nation to nation, to connect every heart to God. The journey to be formed into the image of Jesus Christ.

We doen dit doormiddel van kerken planten, events, gezinnen ‘adopteren’, media en scholen.

Uitgeoefende activiteiten

Presence Gathering, elke zondag.
Prayer Night, elke dinsdag.
Presence Outreach, elke maand.
Presence Night, elke maand.
Heart to heart Day, elke maand.
Miracle Fest, elke maand.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor bestuurdersfuncties. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

Financiën

Klik hier voor een overzicht van de financiën.